info@pishgaman.coop +983538262555

Member companies

   

Pishgaman Kavir

Pishgaman e Toseye  Bandar Khoshk

Pishgaman post badpa

Pishgaman Kar o sarmayeh Houshmans

Pishgaman e Toseye Ertebatat

Pishgaman Kavir Asia

Pishgaman Asr Ertebatat

Pishgaman Nesfejahan

Pishgaman Solar Energy 

Pishgaman moshtagh

Pishgaman Jonoob  

Pishgaman Sanatesabz

Pishgamane Diyare Kariman 

Pishgamane pars

Pishgamane shetabdahande

Pishgaman  Fanavari Etelaate Isatis (IT)

Pishgaman cultural –sport club

Pishgaman Gostareshe Omide Mihan

Pishgaman e Gamplus

Pishgaman Sanabad

Pishgaman yazd farda

Pishgaman Kaipod 

Pishgaman Trabar  Bandare Khoshk